Barnevern Sør-Helgeland

Meldeskjema barnevern Sør-Helgeland

Barnevernet for Sør-Helgeland kan kontaktes på tlf:       750 12 000

Leder: Hilde Rakvaag 750 12 332

Vakt tlf: 958 54 670 Åpningstider: vinter 08:00-16:00 sommer 08:00-15:00

Barnevernvaktene er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i kriser som trenger hjelp raskt.

Telefon: Alarmtelefonen for barn og unge 116 111

Nettside: 116111.no

Hjemmeside: Barnevernet-Sør-Helgeland

Lover: Barnevernloven

 

%d bloggere like this: