Kontakt

For nærmere kontaktinformasjon vedrørende Bindal, Leka, Nærøy og Vikna, velg aktuell kommune i menyen.

Innspill og tilbakemeldinger vedrørende hjemmesiden til btiibyn.com kan sendes inn her

Spørsmål og tilbakemeldinger kan også sendes til e-post

kristin.reppen@naroy.kommune.no

Her vil det komme en liste med kontaktinformasjon over aktuelle «superbrukere» i BYN-kommunene.