Foreldre

Foresatte/barnet/ungdommen

Informasjon til foreldre om Stafettloggen

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

Lovens formål

Lovens formål er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten.

Lovens bestemmelser skal bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og bruker og helse- og omsorgstjenesten, fremme sosial trygghet og ivareta respekten for den enkelte pasients og brukers liv, integritet og menneskeverd.

Trykk på link under for oversikt over hele loven

Lov-om-pasient-og-brukerrettigheter(pasient-og-brukerrettighetsloven)

Barne-og ungdomspsykiatrien (BUP)

Mange ganger kan det være viktig at barn og ungdom vet litt om BUP før de kommer dit. Det er to brosjyrer som gir informasjon om BUP til barn og ungdom; «Hva med meg da» og «Kan BUP hjelpe meg». Bruk gjerne brosjyrene som utgangspunkt for samtaler med barnet/ungdommen.

Veileder:

Barn-og-unge-med-nedsatt-funksjonsevne-hvilke-rettigheter-har-familien?

Aktuelle linker:

Foreldrehverdag

Ung.no

Informasjon-om-psykiske-lidelser

Fakta-om-autisme

Temaside-om-ADHD,autisme,cerebral-parese-og-epilepsi-de-vanligste-utviklingsforstyrrelsene-hos-barn

NAKU-Nasjonalt-kompetansemiljø-om-utviklingshemming

SMISO-Senter-mot-incest-og-seksuelle-overgrep,Nord-Trøndelag

 

 

%d bloggere like this: