Taushetsplikt og samhandling – rutine BTI I BYN

Veileder – Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn – ungdom –familier

 

LOVER SOM OMHANDLER TAUSHETSPLIKT/OPPLYSNINGSPLIKT:

Helsepersonelloven

Loven gjelder helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i Norge.

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)

Kapittel-5.Taushetsplikt-og-opplysningsrett

Forvaltningsloven

Forvaltningsloven (Generell lov) gjelder de fleste statlige eller kommunale forvaltningsorganer. Til statlig eller kommunal forvaltning regnes for eksempel ansatte i NAV, grunnskole, kulturskole, barnehager, primærhelsetjenesten.

Spesial lov (profesjonbestemt lov) går foran generell lov.

Taushetsplikt og opplysningsrett i Forvaltningsloven

Lov-om-behandlingsmåten-i-forvaltningssaker(forvaltningsloven)-se-§13-§13F

Spørsmål vedrørende loven og de aktuelle paragrafene kan rettes Kommunalavdelingen ved kommunaldirektør Hans Brattås på telefon: 74168028

Barnevernloven

Barnevernloven gjelder de organer som utfører oppgaver på vegne av kommunen, jf. tredje og fjerde ledd, utgjør kommunens barneverntjeneste. De statlige barnevernmyndighetene består av departementet, Barne-, ungdoms- og familieetaten og fylkesmennene. De statlige barnevernmyndighetene ledes av departementet.

Barnevernloven

Kapittel 6. Generelle saksbehandlingsregler § 6-7a. Taushetsplikt/Tilbakemelding til melder

 

%d bloggere like this: